Då öppnar gymnasieskolan – kravet om distans hävs

Rekommendationen om distansundervisning lättas upp och från och med 15 juni får gymnasieelever återgå till skolorna. Det beslutade Folkhälsomyndigheten i slutet av maj.

Att Folkhälsomyndigheten nu ändrat kravet om distansundervisning innebär nya förutsättningar för skolans elever. Från och med 15 juni kommer bland annat gymnasieelever med behov av sommarskola att få möjlighet att studera på plats i skolan.

På webbsidan krisinformation.se, en samlad informationssida från Sveriges myndigheter, varnar man för att om smittspridningen i Sverige ökar är regeringen redo att vidta åtgärder och återgå till distansundervisning.

Krisinformation.se skriver också att vuxenutbildning inom Komvux, yrkeshögskola, universitet och högskola kan fortsätta att bedriva undervisning delvis på distans för att minska smittspridningen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) kommenterar i artikeln:

- Med dagens besked kan vi från den 15 juni för gymnasieskolans räkning återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler. Det innebär att vi nu ger planeringsförutsättningar för sommaren och höstterminen som jag vet är viktiga för skolans möjligheter att uppfylla sitt uppdrag, säger hon.