Är du intresserad av fotboll eller bandy - 1 december är sista anmälningsdag till NIU

På Slottegymnasiet har du som elev möjlighet att spela fotboll, eller bandy, under din studietid. Den 1 december är sista dagen du kan göra ansökan till Nationell idrottsutbildning.

Du som elev ansöker först till Nationell idrottsutbildning (bandy eller fotboll), därefter ansöker du till det program du önskar gå.

För att du bli antagen till Nationell idrottsutbildning krävs det även att du har tillräckliga poäng för att kunna antas till det program vid vilket NIU-platsen anordnas.

Läs mer om in våra idrottsinriktningar här.