Information om IST Skola

Logga in på IST Skola

Motsvarande tjänst som används för vuxenstuderande elever är fortfarande Alvis.

Via kommunens e-tjänst kan du utföra dessa tjänster:

Gymnasieskola

  • Anmäla frånvaro (vårdnadshavare, myndig elev)
  • Se t.ex. ditt/dina ungdomars studieplan, betyg och frånvaro

Det är viktigt att det är aktuella kontaktuppgifter som är registrerade i systemet så att skolan kan nå er med utskick och kontakta er vid behov.

Vilka kan inte använda e-tjänsten?

  • När barnet har skyddade personuppgifter
  • När du inte är barnets vårdnadshavare (till exempel familjehem, HVB etc)

Kontakta oss så får du en ansökningsblankett hemskickad.

Om BankID och e-legitimation
Om du inte redan har något BankID så går det snabbt att skaffa. Det smidigaste och enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt BankID via din internetbank.

Hur det mer exakt fungerar hittar du på: