Söndag 21 Juli 2019

Inriktning Samhällsvetenskap

På inriktningen samhällsvetenskap studerar du världen omkring dig, både lokalt och globalt. Dina egna frågor och funderingar försöker vi tillsammans hitta svar på. 

Du får en bra beredskap att påverka och skapa din framtid! Styrkan i inriktningen är den stora bredd, som ger dig verktyg att forma din framtid.På inriktningen samhällsvetenskap arbetar vi ofta ämnesövergripande och lägger stor vikt vid det vetenskapliga tänkandet, där goda ämneskunskaper och kritiskt tänkande är självklart.

Du får en bra beredskap till att påverka och skapa din framtid, inte bara i studie- och yrkeslivet utan också i privatlivet. Vägen dit kan gå via litteratur, simuleringar, FN-rollspel, föreläsningar och kontakter utanför skolan.

Du får hos oss goda kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt. Du får diskutera aktuella samhällsfrågor med lärare och klasskamrater och utvecklar därmed din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor samt att redovisa med hjälp av digitala medier. I samråd med oss lärare bestämmer du arbets- och redovisningssätt, så att du
successivt utvecklar din förmåga till självständighet.

Denna inriktning karakteriseras av en fördjupning i ämnena samhällskunskap, historia, språk, geografi, religionskunskap och filosofi.

Kontakt: 0651-184 43, e-post: jens.lindell@ljusdal.se

Publicerad: 2016-11-09 15.19

Kontakt

Jens Lindell
Samhällsvetenskap
0651-184 43
e-post: jens.lindell@ljusdal.se

Kerstin Bergek
Samhällsvetenskap, kontaktas vid Prao
0651-185 13
e-post:kerstin.bergek@ljusdal.se

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN