Söndag 24 September 2017

KRAV-dag

KRAV-märket


Under våren 2013 startade vi upp ett projekt där vi vill
försöka få både Restaurang och livsmedelspro-
gramet och skolmatsalen på Slottegymnasiet KRAV-
certifierad. Det har vi nu under hösten jobbat vidare
på. Bland annat med en "KRAV-dag".

På förmiddagen den 6 september kom Veronica Palmius från Uppsala och höll ett föredrag för både elever och personal. Hon berättade grundläggande om KRAV som organisation, vad dom står för och vad dom strävar efter. Men också hur miljön påverkas.

På eftermiddagen hade vi grupparbeten där vi gick igenom olika märkningar, hur dem ser ut och vad dem står för. Tittade på olika råvaror, både KRAV-märkta och icke KRAV-märkta, smakade och doftade, jämföra innehållsförtäckning och utseende. Detta var en lärorik dag som gav oss mer förståelse för vad KRAV är.

Bild nere till vänster: Veronica Palmius.
Bild nere till höger: My Nordqvist håller upp två glas med saft, i bakgrunden Praprayrat Malin.


My Nordqvist

Foto: Ulf Hagberg

Veronica Palmius

Foto: Ulf Hagberg


Publicerad: 2013-12-17 15.18

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN