Söndag 24 September 2017

Klart för KRAV


Onsdag den 2 oktober beslutade Utbildningsnämden att vi från och med hösten 2014 får bli KRAV-certifierade. ​Så från och med nu börjar arbetet mot det i flera steg.

​Det första steget är att kontakta ett certifieringsbolag. Där efter bokas ett besök in för besiktning som görs av en revisor. Revisorn går igenom drift och rutiner, inspektera lokalerna och diskutera med ansvariga. Bildar sig en uppfattning och kontrollerar om restaurangen har en miljöpolicy. Samtidigt diskuterar man vilken nivå på certifieringen man ska lägga sig på.
Vi kommer börja med den lägsta och då ska minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedlen bestå av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Alternativt ska minst 15 livsmedlen bytas ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade.
Personalen som jobbar ska ha goda kunskaper om ekologisk produktion och KRAV. Inköp ska bokföras så revisorn kan se hur stor del av inköpen som är KRAV-märkta. När besiktningen är genomförd så granskas revisionsrapporten och blir förhoppningsvis godkänd och får då marknadsföra sig med KRAV-märket.

Publicerad: 2013-10-07 13.27

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN