Söndag 21 Juli 2019
Till Startsida

Naturvetenskapsprogrammet

Vill du ha en spännande utbildning som ger dig många möjligheter i framtiden? Då är NA det program du ska välja – det ger dig den bredaste behörigheten! Ditt drömjobb kanske finns inom naturvetenskapen…


Vill Du ha spännande och roliga dagar där du blandar teori med praktiska experiment? Vill Du också ha en utbildning där Du håller alla dörrar öppna till högskola och universitet? Då är NA det program Du skall välja

Utbildning

På NA är alla välkomna. Tillsammans med eleverna skapar vi en trygghet inom pro­grammet med ömsesidig respekt och högt i tak. Hos oss är det viktigt att alla trivs!

Tycker Du att matte, fysik, kemi och bio-logi är intressant, då är det ingenting att tve­ka på. Känner Du dig osäker på svårighetsnivån inom dessa ämnen ska Du veta att vi lärare som jobbar på programmet hela tiden är måna om varje elevs utveckling. Elever er­bjuds extra hjälp på tider som inte stör ordi­narie schema.

Vårt sätt att jobba är lite typiskt för natur­vetare, d.v.s. att vi varvar teori med labora­tioner och experiment. Detta gör vi både i klassrummen och som fältstudier och studie-besök. Ibland sker arbetet individuellt, ibland i grupp. Du kommer att jobba med problem­lösning, lite som en kriminalare; ta reda på fakta, bearbeta detta på ett kritiskt sätt och dra logiska slutsatser därefter.

Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle

Vi erbjuder följande inriktningar:

Natur­vetenskap ger fördjupning i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle ger kun­skaper inom ämnena naturvetenskap, sam­hällskunskap och geografi.

Vidare studier

Läser Du naturvetenskapsprogrammet får Du en så komplett utbildning som möjligt. Det betyder att Du får den bredaste behörigheten att söka till universitet och högskolor.

 Det är Du själv som väljer vad Du vill stud­era, till exempel till programmerare, läkare, ekonom, biolog, ingenjör, journalist, matem­atiker, jägmästare, fysiker, politiker, krimi­nolog, kemist, psykolog.

Arbetsmarknad

Hela Sverige ropar efter fler naturvetare. Även internationellt är möjligheterna till intressanta uppdrag och arbeten stora. Det finns en arbetsmarknad som gynnar Dig.

I samarbete med oss på skolan kommer du att kunna välja din egen utbildningsprofil så att den passar dig och Din framtid!


Publicerad: 2018-09-25 14.17

Kontakt

Linda Junfors
Naturvetenskapsprogrammet
e-post: linda.junfors@ljusdal.se

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN