Söndag 21 Juli 2019

Maskin

Personligt val MASKIN Ligger till största delen förlagd under hela våren i årskurs 3. Vi vill ge Dig en bred bas att stå på när du slutfört din utbildning. Dagens skogsmaskiner ställer höga krav på förare när det gäller maskinens uppbyggnad och funktion.
Eget ansvar i Arbetsgruppen Under stor del av utbildning får ni arbeta som en maskingrupp där stor vikt läggs vid eget ansvar och att under ledning ta egna beslut. Mot slutet av uteskedet sköter ni stora delar av avverkningsorganisationen själva. Du får också möjlighet till frivillig kvällskörning av skolans skördare under delar av uteskedet.

Vår nya maskinpark

  • 1 st skördare  JOHN DEERE 1270 E, årsmodell 2015
  • 1 st skördare  KOMATSU 931, årsmodell 2015
  • 2 st skotare    EcoLog 574D, årsmodell 2015
  • 4 st skotare    KOMATSU 835, årsmodell 2015
  • 2 st skotare    ROTTNE F10, årsmodell 2008

Simulatorträning
De inledande två veckorna på utbildningen består av ett inneskede. Teoretiska genomgångar varvat med praktiska övningar på maskinerna.

Praktisk körning på "verkliga" uppdrag
Den största delen av utbildningen består av praktisk körning i fält där ni elever delas in i två grupper. Du jobbar i tvåskift. Här får du och övriga elever arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår övningar med maskinvård, reparationer, apteringsuppföljning och felsökning.

Planering av miljö och naturvårdshänsyn
I samband med avverkningsarbete är miljö och naturhänsyn idag en viktig del av en maskinförares vardag. Vi går igenom hur man praktiskt planerar och genomför den miljö och naturvårdshänsyn som krävs. Stor vikt läggs vid FSC och PEFC-certifieringens krav, den standard som skogsbolag och skogsägarföreningar följer vid avverkningsarbete.

Felsökning och Apteringsdatorn
Genomgång av maskindatorn både vad gäller maskininställningar, aptering och felsökning.
Under veckan med reparationsteknink lär vi oss att packa om en hydraulkolv, byte av diametergivare och andra arbeteten som kan vara till nytta att kunna som förare.

Arbetsplatsförlagd utbildning
Maskinprofilen har sex veckors APU då du får möjlighet att praktisera ute hos en skogsentreprenör eller på en maskinverkstad (totalt under alla tre år är det 15 veckors APU på naturbruksprogrammet). Tanken är att du skall få möjlighet att skapa kontakter med entreprenörer i din hembygd.

Grönt Kort
Du tar Grönt Kort för föryngringsavverkning, gallring och för Natur och kulturmiljö. Grönt Kort krävs idag av de flesta skogsbolag och är ett bevis på att du som förare har de "gröna kunskaper" som behövs för att få köra maskin.

ADR och Heta Arbeten
Under sista veckan får ni också möjlighet att ta certifikat för ADR (transport av farligt gods) och Heta Arbeten (brandsläckning m m).

Studieresa
Vid slutet av terminen brukar vi göra en studieresa. Resans mål varierar från år till år. Oftast blir det besök hos någon maskintillverkare eller hos intressant entreprenör. Det är ni som elever som får komma med önskemål!
 
Kurser som Du får på yrkesutgång Maskin

  • Terrängtransporter 100 p
  • Virkestransport med skotare 100 p
  • Avverkningsmaskiner 100 p
  • Skogsmaskiner specialisering (skördare) 200 p
  • Skogsskötsel specialisering (gallring) 100 p


Publicerad: 2015-03-12 12.47

Kontakt

Naturbruksprogrammet:

0651- 185 80

Fax, 0651- 138 24

Olle Gunnarsson
073-274 62 34
olle.gunnarsson@ljusdal.se

Facebook
Naturbruk Ljusdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KOMATSU skördare

JOHN DEERE skördare

KOMATSU skotare

EcoLog skotare

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN