Måndag 21 Januari 2019
Till Startsida

Slottegymnasiet 2017

Ditt första stora vägval

Det finns mycket att välja på i den nya gymnasieskolan. Vissa program förbereder för yrkeslivet direkt efter gymnasiet, andra är i första hand förberedande för vidare studier.

Slottegymnasiet erbjuder dig 10 nationella gymnasieprogram varav 6 är yrkesprogram och 4 är högskoleförberedande. Dessutom erbjuder vi Introduktionsprogram.

Behörighet till högskolestudier

Om du tar examen från ett Högskoleförberedande program får du grundläggande behörighet till högskolestudier. Om du vill uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier, när du går ett Yrkesprogram, kan du läsa in kurser för detta inom individuellt val och begära utökat program.
Till många högskoleutbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet, d.v.s. att du läst ytterligare kurser.


Programstruktur

Alla program är på 2 500 poäng.
Dessa poäng delas upp i:

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 - 1250 poäng beroende på program.  
Beroende på program läser du en eller flera kurser i nedanstående ämnen:  

Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska/ Svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen, 150 - 1100 poäng beroende på program.  
Dessa kurser ger programmet en kärna och tydlig identitet.

Inriktningskurser  
Varje inriktning ska omfatta minst 300 poäng.

Programfördjupningar  
Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Här kan du också läsa kurser som krävs för högskolebehörighet, om du går ett yrkesprogram.

Gymnasiearbete, 100 poäng  oavsett program.  
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrke som du utbildat dig för, eller att du är förberedd för högskolestudier om du läst ett studieförberedande program.

Individuellt val, 200 poäng  oavsett program.  
Inom det individuella valet kan du själv bestämma vilka kurser du vill läsa, utifrån skolans utbud. Här har du stora möjligheter att ytterligare bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här kan du också välja kurser som ger dig högskolebehörighet om du går ett yrkesprogram.

Publicerad: 2017-10-13 13.14

Program

Platser

 

 

Barn & Fritidsprogrammet

30

Ekonomiprogrammet

30

Estetiska programmet inriktning Musik

14

Estetiska programmet inriktning Media

16

Introduktionsprogrammen

 

Industritekniska programmet

16

Naturbruksprogrammet Djur

23

Naturbruksprogrammet Skog

32

Naturvetenskapsprogrammet

30

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

16

Samhällsvetenskapsprogrammet

30

Vård- och omsorgsprogrammet

24

Bandy NIU

10

Fotboll ind. val

 

Rid & häst ind. val

 

Ansökan till Nationella idrottsutbildningar (NIU).

Bandy


Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN