Måndag 29 Maj 2017
Till Startsida

Läsårstider

Läsårstider för läsåret 2016/2017

För eleverna:
Höstterminen 2016

Torsdag 18 augusti – torsdag 22 december 
Lovdagar 31 oktober – 4 november  Höstlov v 44

Vårterminen 2017
Tisdag 10 januari – fredag 9 juni

Lovdagar
 6-10 mars (fem dagar) Sportlov v 10
18 – 21 april (fyra dagar) Påsklov v 16
26 maj (en dag)
 5 juni (en dag)


Arbetsår för lärare:

Höstterminen 2016

Måndag 8 augusti – torsdag 22 december

Lovdagar 3 – 4 november (2 lovdagar) 

Vårterminen 2017

Måndag 9 januari – onsdag 14 juni

Lovdagar
 6-10 mars (fem dagar) Sportlov v 10
18 – 21 april (fyra dagar) påsklov v 16
26 maj (en dag) 
 5 juni (en dag)


Läsårstider för läsåret 2017/2018

Skolår för eleverna:
Höstterminen 2017

Samtliga skolor: onsdag 23 augusti – torsdag 21 december
Lovdagar: 30 oktober – 3 november (fem dagar) Höstlov v 44


Vårterminen 2018

Gymnasiet: onsdag10 januari – fredag 15 juni

Lovdagar:
5-9 mars (fem dagar) Sportlov v 10
3– 6 april (fyra dagar) Påsklov v 14
Måndag 30 april, fredag 11 maj (tvådagar)
Gymnasiet har därutöver en rörlig studiedag att fördela ut senare


Arbetsår för lärare:
Höstterminen 2017

Samtliga skolor: Måndag 14 augusti – torsdag 21 december

Lovdagar 2-3 november (2 lovdagar) Höstlov v 44


Vårterminen 2018

Samtliga skolor: Måndag 8 januari – onsdag 20 juni

Lovdagar: 5-9 mars (fem dagar) Sportlov v 10
3-6 april (fyra dagar) Påsklov v 16
30 april, 11 maj (två dagar) Totalt för läsåret

194 arbetsdagar (höstterminen 92, vårterminen 102)
Beslutet är delegerat till förvaltningschef enligt 6 kapitlet 33§ kommunallagen och utbildningsnämndens delegeringsordning punkt 5.1.

Publicerad: 2013-02-11 15.49

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN