Söndag 15 September 2019
Till Startsida

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna arbetar med
studie- och yrkesorientering på följande sätt.

  • Introduktion för alla elever i åk 1. Vi går igenom hur betygen på gymnasiet fungerar, och vad som är viktigt att tänka på under gymnasietiden.
  • Enskilda samtal och vägledning för elever som känner sig osäkra på sitt programval eller har funderingar kring sina studier.
  • Information vid individuella val, inriktingsval, samt program-fördjupningar.
  • Genomgång av individuella studieplaner.
  • Vägledning och information till alla elever i åk 3 inför fortsatta studier eller arbetsliv.
  • Omvärldsbevakning i form av mässresor, inbjudna föreläsare med mera.

Vid byte av program, förlängd studiegång, förändring av studieplan eller före studieavbrott ska eleven kontakta SYV.

Syftet med den studie- och yrkesvägledande verksamheten är att underlätta för eleverna att välja studieväg och yrke. Vägledarna finns tillgängliga för enskild vägledning under hela läsåret, undantaget vid tidpunkter då andra vägledande aktiviteter är inbokade.

Vi ingår också i skolans elevhälsoteam, se egen flik.

Namn och e-mailadress


Telefon

Ansvarig för följande program

Benny Berglund


0651-185 24

Barn- och Fritidsprogrammet, BF

benny.berglund@ljusdal.se
072-5948689

Ekonomiprogrammet, EK
Naturbruksprogrammet Skog, NBS
Naturvetenskapsprogrammet, NA
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Annalena Svedberg Levin


0651-184 11

Estetiska programmet, ES

annalena.svedberg.levin@ljusdal.se

Industritekniska, IN

Jessica Eriksson


 072-732 36 84

Introduktionsprogrammen, IM

jessica_eriksson@ljusdal.se
 

Naturbruksprogrammet Djurvård, NBD
Restaurang o livsmedel, RL
Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Publicerad: 2019-05-09 09.28

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN