Söndag 19 Maj 2019
Till Startsida

Stöd och handledning

Studieverkstan vid Slottegymnasiet finns för att stödja och handleda elever med kognitiva svårigheter. Ungdomarna går ett nationellt program och undervisande lärare, i samverkan med specialpedagog och personal i Studieverkstan, hjälper eleverna att fullfölja sin utbildning.

I Studieverkstan får eleverna, utifrån behov, hjälp med strategier för att kunna genomföra sin utbildning inom ramen för sin egen klass men också i ett framtidsperspektiv.

Studieverkstan utgör ett komplement till klassrumsundervisningen men det är undervisande lärare som är betygsättande och har huvudansvar för att eleven når målen i sin/sina kurser.

I Studieverkstan kan elever även erbjudas flexibla lösningar för att förhindra avhopp, möjliggöra programbyte eller vid förlängd studietid bokas in för arbetspass. Detta är åtgärder som beslutas av EHT eller rektor inom ramen för ett elevhälsomöte (EHM). Samordnaren är ansvarig före det dagliga arbetet i Studieverkstan.

Studieverkstan erbjuder:

  1. Hjälp att hitta strategier och verktyg för att hantera sina svårigheter i skolsituationen.
  2. Erfaren personal som kan hjälpa till med planering och förtydligande av arbetsuppgifter.
  3. Hjälp att skapa rutiner och struktur i skolarbetet.
  4. En lugn arbetsplats för eget arbete.
  5. Lunchsällskap
  6. Veckovis återkoppling av Samordnare till resp. elevs mentor

Ansvarig rektor:
Jan Oskarsson

Telefon till Studieverkstan: 070-311 53 81

Publicerad: 2018-12-11 13.57

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN