Söndag 24 September 2017
Till Startsida

APL-utveckling 2013-2015


Slottegymnasiet har statsbidrag från Skolverket för att vidareutveckla kvalitén i det arbetsförlagda lärandet (apl) under 2013-2015.

I projektet arbetar vi med följande utvecklingsområden:

-Webbaserad handledarutbildning
-Uppföljning och utvärdering
-Kompetenshöjande aktivitet med temat bedömning av apl
-Utveckling av en gemensam apl- handbok

Syftet med projektet är att de planerade insatserna ska resultera i en förbättrad kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet. Många av insatserna förutsätter en mycket nära samverkan mellan skolan och arbetslivet.

Projektet har fortlöpande förankrats hos berörd personal genom att varje program varit representerade i projektets referensgrupp. Referensgruppen har haft regelbundna träffar under ledning av en projektsamordnare och  en processledare. Lägesrapporter har också ägt rum vid studiedagar, arbetsplatsträffar, programråd mm

Statsbidraget pågår till och med den 31 december 2015 och ska slutredovisas till Skolverket i mars 2016.

Processledare

Christina Ljungström
Slottegymnasiet
Mail: christina.ljungstrom@ljusdal.se

Projektsamordnare för statsbidraget/APL-utvecklare

Helena Aronsson
Telefon: 073-2752619
Mail: helena.aronsson@ljusdal.se

Referenspersoner/yrkesprogram

Inger Markusson, Barn- och fritidsprogrammet
Olle Gunnarsson, Naturbruksprogrammet skog
Christina Ljungström. Hantverksprogrammet
Elenor Wallberg, Vård- och omsorgsprogrammet
Lena Nyström,  Naturbruksprogrammet djurvård
Margareta Svensson, Restaurang- och livsmedelsprogrammet


Publicerad: 2015-10-19 14.12

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN