Söndag 23 September 2018

Heltidsmentorer är ett nytt koncept här på Slottegymnasiet.

Det innebär att elev som blivit tilldelad en heltidsmentor har ytterligare en vuxen att vända sig till inom skolan.

Vår huvuduppgift är att handleda eleven och det är vi som håller i utvecklingssamtalen.

Vi stödjer elevens kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Vi mentorer jobbar inte som lärare vilket innebär att vi inte sätter några betyg som leder till att eleverna hamnar i beroendeställning till oss. Det ger förutsättningar för en jämlik relation.

Vårt mål är att eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolans miljö. Med det kan varje elev nå sina mål.

Vi ser fram emot att jobba på det här sättet och ska göra vårt yttersta för att alla elever ska känna sig sedda.

 

Publicerad: 2018-09-03 07.21

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN