Måndag 18 Mars 2019
Till Startsida

Kris- och Beredskapsplan

När en krissituation eller katastrof inträffar i skolans värld (skoltid/fritid, men som berör de som studerar/arbetar på Slottegymnasiet)så ska vissa rutiner alltid följas.

Det första du gör är att omgående kontakta
rektor Jan Oskarsson
telefon: 072-4548435

som tar ansvaret för den fortsatta hanteringen.

Publicerad: 2017-12-06 11.20

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN