Söndag 22 April 2018
Till Startsida


Examen & studentinformation 2018


 

Studentbal

Balen kommer att vara den 10 juni!

Onsdag 13 juni 

 

 

Torsdag 14 juni   

 

 

Fredag 15 juni

09.00-09.30

Examen för åk 1 och 2

 

10.00-11.00

Examen för åk 3

 

12.00

Utrus från trappan

 

13.00

Studenttåg (avslutas i Jonsparken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2017-12-14 14.00

Information avseende elevers studentresor innan skolan avslutats.

Inga ledigheter beviljas för elever avs. studentresor innan skolan avslutats.

Lärare kommer inte att avsätta extra tid för elever som inte finns här sista betygsveckan före studenten, vilket kan få till följd att betyget inte blir fullständigt. Sista betygsdatum är den 1 juni.

Om betygen inte hinner blir färdiga för utskrift till avslutningsdagen p.g.a. sen betygsättning som orsakats av elevers ogiltiga frånvaro ansvarar inte skolan för detta. Försening av betygsdokumenten kan innebära att betygen inte hinner in i tid till UHR, vilket i sin tur kan påverka om man sökt till högskola i höst.

Studerar elev inte heltid kommer rapport att göras till CSN vilket gör att studiehjälpen kan dras in.

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN