Söndag 21 Juli 2019

Skolsköterska

 

Här arbetar skolsköterskan Irené Hylander.

Mitt arbete på skolan är inriktat på att förebygga, upptäcka och åtgärda hälsoproblem, både fysiska och psykiska, som har samband med situationen i skolan och arbetet där.

Som elev är du alltid välkommen till mottagningen. Både när du råkat ut för olycksfall, när du fått en krämpa eller när du har något du behöver tala med någon vuxen om.

Som förälder är man också välkommen att höra av sig till oss om man har frågor eller funderingar kring sitt barn.

Vi som arbetar inom elevvården har lagstadgad tystnadsplikt.

Som elev i första årskurs på gymnasiet blir man kallad till ett hälsosamtal hos skolsköterskan.


Leine Kaleva leine.kaleva@ljusdal.se Skolsköterska IM, 072 2146993

Publicerad: 2019-01-31 13.42

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN