Söndag 15 September 2019

Elevhälsa

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas med dina studier. Därför finns hos oss på Slottegymnasiet ett Elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Elevhälsoteamet på Slottegymnasiet består av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, samt studie- och yrkesvägledare. Tillgång till skolläkare och skolpsykolog finns också. 
Vi arbetar i team som leds av rektor. Vi i Elevhälsoteamet på Slottegymnasiet går alltid ut på ett besök och presenterar oss i alla klasser i åk 1.
Elevhälsan har som uppdrag att arbeta främjande och förebyggande genom att bidra till:
att skapa miljöer där trygghet och studiero råder, att främja lust att lära samt hälsa och utveckling. Målsättningen är att få eleven att utvecklas positivt samt att fullfölja sin gymnasieutbildning. Elevhälsoteamet arbetar i samverkan med elev, lärare, rektor och vårdnadshavare/förälder. 

I vårt främjande och förebyggande uppdrag arbetar vi bland annat med studieplanering, livskunskap, trivsel, hälsodagar, likabehandling och vi genomför studiebesök på högskolor/universitet samt besöker yrkesmässor.


Publicerad: 2017-08-29 08.43

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN