Torsdag 20 Juli 2017

Gymnasiebusskort


OBS! Du som åker linjebuss och/eller tåg till skolan: ta fram ditt busskort från förra terminen! Kortet återladdas och kan användas på nytt. Förlorade busskort kostar 100:- att ersätta.

(Hämtas ut mellan kl. 08.00-11.30)

Följande gäller för att få busskort:

Gymnasieelever med minst 6 km mellan folkbokföringsadressen (OBS! detta avser elever folkbokförda i Ljusdals kommun)  och skolan har rätt till busskort. Detta gäller även elever folkbokförda i Ljusdals kommun som studerar på friskola.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
Eleven kan få busskort t o m vårterminen det år han/hon fyller 20 år.

Gymnasiekortet för elever som studerar på Slottegymnasiet gäller för obegränsat antal resor, fram till klockan 18.00 skolans läsdagar.
Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och X-Tåg inom Gävleborgs län och även tåg i Bergslagen.

Kortet är personligt. För att kortet skall gälla måste det var försett med namn, födelsedatum och skolans namn.
 
Viktigt: Förvara inte busskortet i närheten av mobiltelefonen, magnetfältet på kortet förstörs!!!

Om ditt kort går sönder kan du hämta ett nytt i receptionen. Detta kommer att faktureras med 100:-.
Tappar du busskortet måste Du omgående meddela detta så kortet kan spärras.
 
X-Trafik lämnar inte längre ut tillfälligt kort avseende bussresa. Har elev glömt busskort hemma får eleven bekosta bussresan själv.

Den som får inackorderingstillägg kan inte få gymnasiekort/busskort.

 
Ansökan om busskortlänk till annan webbplats 

Publicerad: 2016-08-10 08.30

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN