Söndag 15 September 2019

Gymnasiebusskort

(Hämtas ut mellan kl. 08.00-11.30)

 Följande gäller för att få busskort:

Gymnasieelever med minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan har rätt till busskort.( OBS! detta avser elever folkbokförda i Ljusdals kommun).
Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).

Elever från Ljusdals kommun som läser på andra skolor utanför Ljusdals kommun skall kontakta Joakim Brunner-Palm på utbildningsförvaltningen tel 181 64.

Detta gäller även elever folkbokförda i Ljusdals kommun som studerar på friskola.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Eleven kan få busskort t o m vårterminen det år han/hon fyller 20 år.

Den som har inackorderingstillägg kan inte få gymnasiekort/busskort

Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och X-Tåg inom Gävleborgs län och även tåg i Bergslagen.

Det gäller alla skoldagar för resor som påbörjas före 18.00

Kortet är personligt. För att kortet skall gälla måste det vara försett med namn el födelsedatum.

Ladda inte in några andra biljetter på skolkortet, som fritidsbiljett eller reskassa.

Om det uppstår fel kopplade till skolbiljetten avaktiveras hela kortet och då förloras även övriga biljetter på samma kort. Sådana förluster ersätter inte kommunen eller X-trafik.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Anmäl alltid förändringar till oss. Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig. Om ditt kort används på fel sätt. Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

 
Ansökan om busskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Publicerad: 2019-05-08 13.07

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN