Söndag 24 September 2017
Till Startsida

Tidplan för antagning till höstterminen 2017

17 februari 
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00. 
  
Vecka 10 
Planeringskörning. 
  
Mars-april 
Kommunerna granskar/ändrar i organisationen med anledning av planeringskörningen. 
  
Mars 
Ev sammanträden med anledning av bl a företräde/fri kvot 
  
Vecka 12-13 
Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov. 
  
Vecka 15 
Preliminär antagning. Besked på webben, visas från torsdag 13 april. 
  
Vecka 17 
Webben öppnar för ev ändringsval. 
  
12 maj 
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00. 
  
8-13 juni 
Grundskolorna och sökande från gymnasieskolor sänder sina betyg till Elevantagningen. 
  
Vecka 25 
Sammanträden med anledning av slutantagningen. 
  
3 juli 
Slutlig antagning klar. Webben öppnar. 
  
3-28 juli 
Svarsperiod på webben. Webben stänger 28 juli kl 16.00 
  
31 juli-1 sept 
Reservantagningsperiod. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Publicerad: 2017-03-23 14.02

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN