Söndag 21 Juli 2019

Förlängd undervisning i gymnasieskolan

Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Förordning (2012:402).

Om du är 19-29 år och har förlängd skolgång på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom och går ett fjärde år på gymnasiet kan du ansöka om aktivitetsersättning från Försäkringskassan under den tid som skolgången varar.
För ytterligare information kontakta Försäkringskassan Kundcenter på telefon 0771-524 524.

Länk information aktivitetsersättning Försäkringskassan:
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/forlangd_
skolgang/om_forlangdskolgang/om_forlangd_skolganglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Madeleine Lundholm Projektledare - Vägen ut Ljusdals kommun Slottegymnasiet 827 80 Ljusdal Tel: 070-190 63 69 0651-185 21 E-mail: madeleine.lundholm@ljusdal.se

Länk ansökningsblankett aktivitetsersättning Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/34b507d7-2ab4-4714-a815-6630ec976fd2/FK5008_011_F_003.pdf?MOD=AJPERESlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2015-01-26 14.14

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN