Söndag 15 September 2019
Till Startsida

Ansökan till gymnasieskolan

Dina kontouppgifter för att kunna söka på Webben med ditt användarnamn och lösenord tillhandahålls av grundskolans syv.

Dokumentet du kommer att få är personligt för endast dig, så förvara Dina kontouppgifter på ett säkert ställe. Dessutom kommer du att behöva dina kontouppgifter under hela ansökningsperioden.

Sökande som kommer direkt från grundskolan gör sin ansökan på webben. Ansökan ska skrivas ut och lämnas till syv på respektive skola.

Var lämnas ansökan

De som går i skola lämnar ansökan till skolans studievägledare. Övriga sökande sänder ansökan till följande adress oavsett på vilken ort i landet utbildningen anordnas:

Region Dalarna
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51 FALUN

För behörighet i samtliga nationella program ska eleven ha minst betyget godkänd i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk i elevens slutbetyg.

  • För yrkesprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller godkända betyg i tre (se ovan) + fem ämnen, dvs åtta ämnen.
  • För de högskoleförberedande programmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller godkända betyg i tre (se ovan) + nio ämnen dvs tolv ämnen.* För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För estetiska programmet gäller nio valfria ämnen utöver de tre ovan nämnda. 

Den sökande ska inte tidigare genomgått ett nationellt program/motsvarande i gymnasieskolan. Utbildningen måste också påbörjas före viss ålder. Fyller den sökande 20 år det år utbildningen startar är han/hon obehörig.

Publicerad: 2018-10-25 11.10

Gullviva


I och med slutantagning kommer det att tillämpas svar på webben.

Det innebär att inga pappersbesked kommer att skickas ut, såvida det inte finns särskilda skäl för det. (skyddade elever, Gysär eller någon annan anledning).

Eleverna tar del av sitt slutbesked och svarar på webben/Dexter.

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN