Onsdag 15 Augusti 2018
Facebook logo

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MYCKET VIKTIG INFORMATION (Bra för alla på skolan att känna till)

 


Busskort för åk 1 elever

ELEV som är i behov av busskort måste komma ihåg att skicka in ansökan nu före skolstart då X-trafik kräver busskort från dag 1.
Ansökan samt regelverk hittar du på Skolans hemsida.
www.slottegymnasiet.selänk till annan webbplats...
https://service.ljusdal.se/form/?DigitalFormID=6263&lang=sv

länk till annan webbplats

Skicka ansökan till

Slottegymnasiet
Verkstadsskolev.34 82734 Ljusdal
Märk kuvertet med Busskort

Åk 2 och 3 har fått sina återladdade. Vid ev. problem kontakta Birgitta Wennersten Holt 184 39

 Studieverkstan Slottegymnasiet 


Studieverkstan vid Slottegymnasiet finns för att stödja och handleda elever med kognitiva svårigheter. Ungdomarna går ett nationellt program och undervisande lärare, i samverkan med specialpedagog och personal i Studieverkstan, hjälper eleverna att fullfölja sin utbildning. I Studieverkstan får eleverna, utifrån behov, hjälp med strategier föra att kunna genomföra sin utbildning inom ramen för sin egen klass men också i ett framtidsperspektiv.

Studieverkstan utgör ett komplement till klassrumsundervisningen men det är undervisande lärare som är betygsättande och har huvudansvar för att eleven får målen i sin/sina kurser.

I Studieverkstan kan elever även erbjudas flexibla lösningar för att förhindra avhopp, möjliggöra programbyte eller vid förlängd studietid bokas in för arbetspass. Detta är åtgärder som beslutas av EHT eller rektor inom ramen för ett elevhälsomöte (EHM). Samordnaren är ansvarig före det dagliga arbetet i Studieverkstan.

Studieverkstan erbjuder:

  1. Hjälp att hitta strategier och verktyg för att hantera sina svårigheter i skolsituationen.
  2. Erfaren personal som kan hjälpa till med planering och förtydligande av arbetsuppgifter.
  3. Hjälp att skapa rutiner och struktur i skolarbetet.
  4. En lugn arbetsplats för eget arbete.
  5. Lunchsällskap
  6. Veckovis återkoppling av Samordnare till resp. elevs mentor

Ansvarig rektor:
Jan Oskarsson

Tel till Studieverkstan: 070-311 53 81

 Årets handledare utsedd

 

Christina Strandberg har av Vård- och omsorgscollege i Ljusdals kommun utsetts till Årets handledare.

Marita Wikström, ordförande för vård- och omsorgscollege i kommunen, tillika omsorgsförvaltningens kvalitets- och utvecklingschef, överlämnade på onsdagen utmärkelsen Årets handledare till Christina Strandberg, som arbetar på Hälsocentralen i Färila.

Motiveringen lyder: Christina är utbildad undersköterska sedan många år, har gått handledarutbildning och brukar närvara på handledarträffar. Hon är mån om att elever ska lära sig och tar tidig kontakt med skolan vid eventuella frågor och problem. Genom att elever känner sig viktiga och välkomna så skapar hon en hälsofrämjande miljö.

Christinas förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö beskrivs av en elev med orden: ”Förklarade ingående, mycket noggrann. Vill verkligen lära ut. Skapade en bra relation, ärlig och rak. Den APL-period där jag lärt mig mest.”

Nominerade till utmärkelsen var även personal från närsjukvården, Addera omsorg, hemtjänsten och hemsjukvården i Ljusdal.

Det är nu tredje gången som utmärkelsen Årets handledare delas ut. I fjol var det Erica Mann som då arbetade på Backsippan som fick utmärkelsen. Året innan gick den till Märith Svedman.

Vård-och omsorgscollege i Ljusdal är en sammanslutning av arbetsgivare inom vård- och omsorg, utbildningsanordnare och fackförbund.

NIU Fotboll på Slottegymnasiet

 

Skolverket beviljar Slottegymnasiet att bedriva NIU-fotboll (specialidrott) med start 2019/20.

Detta innebär det att tio elever per/årskurs kommer bli antagna till NIU-fotboll läsåret 2019/20.

Varmt välkommen till oss på Slottegymnasiet!

 

Slottegymnasiet en drogfri skola


Ingen hantering eller användning av droger skall förekomma på skolan.
Med droger avses alkohol, narkotika samt dopingpreparat. I förebyggande syfte kan skolans lokaler komma att genomsökas av polis och även narkotikasök med hund, i syfte att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna.

Vägen till självständighet


https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/vagen-till-sjalvstandighet/

Trailer Estetik & media (ESE14)

Teknikcollege Slotte

Programkatalog
Logo
Logo
Logo
LIF
Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN