Fredag 24 November 2017
Till Startsida

Regler vid sjukdom

Vid sjukdom ska meddelande till skolan ske på nummer: 0651-184 39.
Meddelande lämnas till receptionen kl. 08.00-09.00.

Elever på NB o  IN lämnar meddelande på telefonsvarare
tfn 0651-125 37

Vid sjukdom skall meddelande till skolan ske, antingen till klassföreståndare eller till därför avsedd person. Meddelandetid är på morgonen innan lektionerna börjar. Inträffar sjukdom under dagtid skall klassföreståndare eller annan därför ansvarig person meddelas innan hemgång sker.

Generell närvaroplikt råder alltid inom gymnasieskolan.

Studiebidraget betalas endast ut till elever som kan anses bedriva heltidsstudier.

Vid hög ogiltig frånvaro, (frånvaro utan försäkran från målsman eller försäkran från myndig elev, vid upprepad ströfrånvaro, delar av dagar), rapporterar skolan till CSN att man inte längre anser att eleven studerar på heltid. Om det därvid inte framkommer något som motsäger skolans uppgift, ändrar CSN sitt tidigare beslut och betalar inte längre ut någon studiehjälp.

Publicerad: 2017-09-05 09.04

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN