Söndag 22 April 2018
Till Startsida

Läsårstider

 

Läsårstider för läsåret 2017/2018

Skolår för eleverna:
Höstterminen 2017

Samtliga skolor: onsdag 23 augusti – torsdag 21 december
Lovdagar: 30 oktober – 3 november (fem dagar) Höstlov v 44


Vårterminen 2018

Gymnasiet: onsdag10 januari – fredag 15 juni

Lovdagar:
5-9 mars (fem dagar) Sportlov v 10
3– 6 april (fyra dagar) Påsklov v 14
Måndag 30 april, fredag 11 maj (tvådagar)
Gymnasiet har därutöver en rörlig studiedag att fördela ut senare


Arbetsår för lärare:
Höstterminen 2017

Samtliga skolor: Måndag 14 augusti – torsdag 21 december

Lovdagar 2-3 november (2 lovdagar) Höstlov v 44


Vårterminen 2018

Samtliga skolor: Måndag 8 januari – onsdag 20 juni

Lovdagar: 5-9 mars (fem dagar) Sportlov v 10
3-6 april (fyra dagar) Påsklov v 16
30 april, 11 maj (två dagar) Totalt för läsåret

194 arbetsdagar (höstterminen 92, vårterminen 102)
Beslutet är delegerat till förvaltningschef enligt 6 kapitlet 33§ kommunallagen och utbildningsnämndens delegeringsordning punkt 5.1.

  

Läsårstider för läsåret 2018/2019


Skolår för eleverna:
Höstterminen 2018 Samtliga skolor:
onsdag 22 augusti – torsdag 20 december

Lovdagar: 29 oktober – 2 november (fem dagar) Höstlov v 44

Vårterminen 2019
onsdag 9 januari – fredag 14 juni

Lovdagar: 4-8 mars (fem dagar) Sportlov v 10
23– 26 april (fyra dagar) Påsklov v 17
Fredag 31 maj, fredag 7 juni (två dagar)

Gymnasiet har därutöver en rörlig studiedag att fördela ut senare

Totalt för läsåret 178 skoldagar (höstterminen 82, vårterminen 96)

Arbetsår för lärare:

Höstterminen 2018 Samtliga skolor:
Måndag 13 augusti – torsdag 20 december

Lovdagar 1-2 november (2 lovdagar) Höstlov v 44

Vårterminen 2019 Samtliga skolor:

Måndag 7 januari – onsdag 19 juni

Lovdagar: 4-8 mars (fem dagar) Sportlov v 10
23-26 april (fyra dagar) Påsklov v 17
Fredag 31 maj, (en dag)

Fredag 7 juni (en dag)

Totalt för läsåret 194 arbetsdagar (höstterminen 92, vårterminen 102)

Beslutet är delegerat till förvaltningschef enligt 6 kapitlet 33§ kommunallagen och utbildningsnämndens delegeringsordning punkt 5.1. I förvaltningschefens frånvaro fattas beslutet av kommunchefen.

Publicerad: 2018-04-11 08.41

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN