Söndag 21 Juli 2019

Information avseende APL


Ersättningar till elever som är ute på APL/Praktik är följande:

Alla ersättningar fylls i på en och samma blankett ”APL - ersättning till elev”.
Viktigt att eleven fyller i sitt namn, HELA kontonumret inkl. clearingnumret samt närvaro under APL/praktiken, på blanketten. Blanketten ska sedan kontrolleras och skrivas under av ansvarig lärare. Lämna blanketten till Ewa Ericsson.

OBS! Om eleven har busskort ska detta lämnas in om annan ersättning utgår exempelvis vid inackordering, reseersättning, annat busskort.

Matersättning utgår med 50 kr/dag och utbetalas efter APL/praktik. Om det finns möjlighet skall elev äta på närmaste skola inom kommunen.
OBSERVERA att ingen matersättning utgår om eleven har rätt till inackorderingsbidrag.

APL-buss/tågkort beviljas till elever som har praktik inom Gävleborgs län och mer än 6 km till praktikplatsen från boendet samt ej innehar busskort. (Gäller må-fr.) Praktik på helger kompletteras med ett värdekort. Busskort hämtas hos Birgitta på expeditionen.

Reseersättning utgår ENDAST om eleven inte har någon möjlighet att åka kommunalt. Detta skall godkännas av behörig lärare. Reseersättning utgår med 10 kr/mil.

Inackorderingsbidrag beviljas till eleven om elev inte fått APL-plats på hemorten. Bidraget är 387:50 kr/vecka (1 550 kr/månad). EN resa tur och retur till APL-platsen ingår. Bokas med Birgitta på expeditionen (dvs. eleven får inte betalda hemresor på helger under APL perioden). Elev fyller i samma blankett som ovanstående och ska även fylla i ”intyg om inackordering” den ska skrivas under av hyresvärd.

Blankett avseende APLExcel


Arbetsskadeförsäkring för gymnasieelever i arbetspraktik

Personskadeskyddet omfattar elev som fullgör arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan.

Personskadeskyddet motsvarar den ideella delen av arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd och gäller arbetsskada som har uppkommit under verksamheten.

Publicerad: 2019-07-08 15.36

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN